Datum zveřejnění18. 10. 2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do08. 11. 2018
Příjem nabídek do14. 11. 2018
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ÚV Luže - výtlačná čerpadla“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou související dodávky a služby spojené s demontáží dvou stávajících horizontálních čerpadel a instalace nových vertikálních čerpadel včetně nového sacího a výtlačného potrubí v nerezovém provedení. Součástí dodávky budou i stavební práce, které jsou popsány v technické zprávě.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout