Datum zveřejnění20. 03. 2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do03. 04. 2020
Příjem nabídek do09. 04. 2020
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „Třemošnice, Hlinsko - rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou technologií“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních řadů bezvýkopovou technologií včetně zprovoznění stávajících přípojek na kanalizačních řadech v Třemošnici v ulici Sportovní a v Hlinsku v Čechách v ulicích Rubešova a Družstevní . Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout