20. 4. 2022

Název zakázky:

Chrast, ul. V Lázních – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Detail zakázky na veřejném portálu
Datum zveřejnění 20.4.2022
Předpokládaná hodnota zakázky 5 974 187 Kč
Stav zakázky Příjem nabídek
Příjem žádostí do 2.5.2022
Příjem nabídek do 6.5.2022

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizační stoky a vodovodního řadu včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek v Chrasti v ulici V Lázních. Stavba bude sloužit k odvádění odpadních vod a k zásobení spotřebišť pitnou vodou. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).