Datum zveřejnění20. 04. 2021
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do03. 05. 2021
Příjem nabídek do07. 05. 2021
Detail zakázky na veřejném portáluzobrazit
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „VDJ Stromovka - rekonstrukce akumulační nádrže“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí železobetonové akumulační nádrže vodojemu Stromovka, realizované z prefabrikovaných železobetonových panelů.