Datum zveřejnění05. 02. 2021
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do18. 02. 2021
Příjem nabídek do24. 02. 2021
Detail zakázky na veřejném portáluzobrazit
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačního řadu a přepojení kanalizačních přípojek v Hlinsku v Čechách. Stavba bude sloužit k odvádění odpadních vod. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).