Datum zveřejnění25. 09. 2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do20. 10. 2020
Příjem nabídek do26. 10. 2020
Detail zakázky na veřejném portáluzobrazit
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ, v rámci akce „ČOV Chrudim-dešťová zdrž“. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s výstavbou dešťové zdrže na čistírně odpadních vod v Chrudimi.