Datum zveřejnění08. 07. 2021
Stav zakázkyPlnění zakázky
Příjem žádostí do29. 07. 2021
Příjem nabídek do18. 08. 2021
Detail zakázky na veřejném portáluzobrazit
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačního a vodovodního řadu a přepojení kanalizačních a vodovodních přípojek v Chrudimi v ulici Česká. Stavba bude sloužit k odvádění odpadních vod a k zajištění pitné vody pro obyvatele. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).