Datum zveřejnění. . 20221209
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do. . 20221209
Příjem nabídek do. . 20210818
Detail zakázky na veřejném portáluzobrazit
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačního a vodovodního řadu a přepojení kanalizačních a vodovodních přípojek v Chrudimi v ulici Česká. Stavba bude sloužit k odvádění odpadních vod a k zajištění pitné vody pro obyvatele. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).