Datum zveřejnění18. 08. 2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do28. 08. 2020
Příjem nabídek do03. 09. 2020
Detail zakázky na veřejném portáluzobrazit
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „VDJ Skřivánek - rekonstrukce“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí železobetonové nádrže a armaturní komory vodojemu Skřivánek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.