Datum zveřejnění07. 08. 2019
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do22. 08. 2019
Příjem nabídek do28. 08. 2019
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „VDJ Košumberk N - rekonstrukce nádrže“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí nádrže vodojemu v Luži včetně rekonstrukce střechy vodojemu (zajištění nepropustnosti) . Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout