Datum zveřejnění20. 08. 2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do29. 08. 2018
Příjem nabídek do05. 09. 2018
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ÚV Seč - dodávka a montáž čerpadla s oběžnými koly z lité nerezy“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou související dodávky a služby spojené s dodávkou a montáží čerpadla. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout