Datum zveřejnění04. 03. 2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do26. 03. 2020
Příjem nabídek do08. 04. 2020
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ, v rámci akce „ÚV Monaco - rekonstrukce střechy“. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí rovné střechy na ÚV Monaco (Slatiňany).

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Krycí list nabídkyStáhnout