Datum zveřejnění15. 01. 2020
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do29. 01. 2020
Příjem nabídek do13. 03. 2020
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „ÚV Monaco - rekonstrukce střechy“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí rovné střechy na ÚV Monaco (Slatiňany). Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout