Datum zveřejnění29. 01. 2019
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do07. 02. 2019
Příjem nabídek do13. 02. 2019
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ÚV Hamry - čerpadla pro VDJ Studnice“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí technologického zařízení na úpravně vody Hamry. Montáž jednotlivých položek je ve výkazu výměr daná jedinou položkou č.123 Montážní práce (komplet). Celková cena pak musí obsahovat případné stavební práce. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout