Datum zveřejnění23. 06. 2017
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do18. 07. 2017
Příjem nabídek do18. 07. 2017
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Slatiňany, ÚV Monaco - vypouštění nádrží flotace a flokulace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních stok a přepojení kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout