Datum zveřejnění23. 01. 2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem nabídek do15. 02. 2018
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řadu a přepojení vodovodních přípojek před rekonstrukcí povrchů komunikace v obci Skála. Stavba bude zásobovat pitnou vodou odběratele v obci Skála. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Krycí list nabídkyStáhnout