Datum zveřejnění25. 07. 2018
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do09. 08. 2018
Příjem nabídek do15. 08. 2018
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Posílení vodárenské soustavy v obci Nové Hrady“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s realizací nového vrtu NH-4 v Nových Hradech.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Krycí list nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout