Datum zveřejnění09. 11. 2018
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do19. 11. 2018
Příjem nabídek do21. 11. 2018
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Nové Hrady - průzkumný jádrový vrt“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a vrtné práce, související dodávky a služby spojené s realizací průzkumného jádrového vrtu v obci Nové Hrady u vodojemu nad hřbitovem v lokalitě Široká.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout