Datum zveřejnění03. 07. 2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do16. 07. 2020
Příjem nabídek do22. 07. 2020
Detail zakázky na veřejném portáluzobrazit
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řadu a přepojení vodovodních přípojek v obci Makov. Stavba bude sloužit k zásobování obyvatel obce vodou. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).