Datum zveřejnění24. 04. 2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do30. 04. 2018
Příjem nabídek do30. 04. 2018
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Hlinsko, ulice Nádražní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního, kanalizačního řadu a přepojení vodovodních, kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout