Datum zveřejnění. . 20221209
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do. . 20210811
Detail zakázky na veřejném portáluzobrazit
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ, v rámci akce „Hlinsko, ulice Ležáků-retenční nádrž RN1 na p.č. 1209/1“. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s výstavbou retenční nádrže RN1 v Hlinsku v Čechách.