Datum zveřejnění19. 04. 2017
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do02. 05. 2017
Příjem nabídek do02. 05. 2017
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Hlinsko - ulice Družstevní, rekonstrukce kanalizace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních stok a přepojení kanalizačních přípojek. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout