Datum zveřejnění20. 07. 2021
Stav zakázkyPlnění zakázky
Příjem žádostí do09. 08. 2021
Příjem nabídek do13. 08. 2021
Detail zakázky na veřejném portáluzobrazit
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačního řadu a přepojení kanalizačních přípojek v ulici Resslova, která se nachází v Hlinsku v Čechách. Stavba bude sloužit k odvádění odpadních vod. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).