Datum zveřejnění31. 05. 2019
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do17. 06. 2019
Příjem nabídek do21. 06. 2019
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Heřmanův Městec, ulice Šimonkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního a kanalizačního řadu a přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout