Datum zveřejnění01. 03. 2019
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do27. 03. 2019
Příjem nabídek do01. 04. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačního řadu a přepojení kanalizačních přípojek před rekonstrukcí povrchů komunikace v Heřmanově Městci v ulici Pokorného. Stavba bude odvádět splaškovou a dešťovou vodu. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Krycí list nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout