Datum zveřejnění08. 06. 2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do18. 06. 2020
Příjem nabídek do24. 06. 2020
Detail zakázky na veřejném portáluzobrazit
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ, v rámci akce „ČOV Třemošnice-dešťová zdrž“. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s realizací dešťové zdrže na čistírně odpadních vod v Třemošnici.