Datum zveřejnění26. 04. 2021
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do13. 05. 2021
Příjem nabídek do19. 05. 2021
Detail zakázky na veřejném portáluzobrazit
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ČOV Rabštejnská Lhota-intenzifikace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s doplněním stávající technologie včetně výstavby sdruženého objektu dvou dosazovacích nádrží na ČOV Rabštejnská Lhota.