Datum zveřejnění27. 03. 2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do13. 04. 2020
Příjem nabídek do17. 04. 2020
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „ČOV Luže - rekonstrukce střechy a fasády“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí střechy a fasády na čistírně odpadních vod v Luži. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout