Datum zveřejnění01. 07. 2019
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do23. 07. 2019
Příjem nabídek do29. 07. 2019
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „ČOV Luže - rekonstrukce přelivného žlabu dosazovací nádrže“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí teplovodního potrubí na čistírně odpadních vod v Chrudimi. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout