Datum zveřejnění14. 12. 2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do29. 12. 2020
Příjem nabídek do05. 01. 2021
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „ČOV Luže – měření obtoku“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou montážní práce a související dodávky a služby spojené s výstavbou měření obtoku na čistírně odpadních vod v Luži. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout