Datum zveřejnění13. 06. 2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do17. 07. 2018
Příjem nabídek do23. 07. 2018
Předmětem veřejné zakázky je instalace technologie dezodorizace, stavební práce, související dodávky a služby spojené s dezodorizací haly mechanického předčištění na ČOV Hlinsku, za použití fotokatalytické oxidace. Rozměry haly mechanického předčištění jsou 25m x 19m x 8m, tj. objem cca 3.800m3. Technologie dezodorizace musí být navržena na základě objemů odvětrávaného objektu, charakteru zápachu, znalosti technologických procesů a s ohledem na předpokládanou účinnost navržené technologie. Součástí předmětu veřejné zakázky je navržení a instalace technologie dezodorizace, vybudování základů pro umístění technologie (mimo objekt haly), vybudování vzduchového systému odtahu vzdušiny z haly mechanického předčištění, napojení na elektrorozvody a zprovoznění technologie dezodorizace, včetně provedení pachových zkoušek vně objektu před a po instalaci technologie (minimálně množství vypouštěného sirovodíku).

. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout