Datum zveřejnění12. 08. 2019
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do02. 09. 2019
Příjem nabídek do16. 09. 2019
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ, v rámci akce „ČOV Heřmanův Městec - rekonstrukce II.provozní linky“. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí II.provozní linky na čistírně odpadních vod v Heřmanově Městci.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Krycí list nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
Vzor SODStáhnout
PDStáhnout
Vysvětlení zadávací dokumentace IStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout