Datum zveřejnění21. 01. 2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do05. 02. 2020
Příjem nabídek do11. 02. 2020
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „ČOV Chrudim - šnekové čerpadlo včetně převodovky“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s dodávkou a montáží šnekového čerpadla včetně nové převodovky na čistírně odpadních vod v Chrudimi. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout