Datum zveřejnění15. 11. 2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do30. 11. 2018
Příjem nabídek do06. 12. 2018
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ČOV Chrudim - potrubí kalové vody“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební, zámečnické práce a související dodávky a služby spojené s výměnou potrubí kalové vody na čistírně odpadních vod v Chrudimi. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout