Datum zveřejnění07. 07. 2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do21. 07. 2020
Příjem nabídek do27. 07. 2020
Detail zakázky na veřejném portáluzobrazit
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Chrudim-ul.Víta Nejedlého, odbočka mezi domy“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.