Datum zveřejnění20. 01. 2017
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem nabídek do09. 02. 2017
Detail zakázky na veřejném portáluzobrazit
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řadu a kanalizačních stok, přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek, přepojení uličních vpustí před rekonstrukcí povrchů ulic Palackého a Obce Ležáků. Stavba bude zásobovat pitnou vodou a odvádět odpadní splaškové a dešťové vody z ulic Palackého a Obce Ležáků v Chrudimi.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Krycí list nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
Vzor SODStáhnout
PDStáhnout
Vysvětlení zadávací dokumentace IStáhnout