Datum zveřejnění10. 07. 2017
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do26. 07. 2017
Příjem nabídek do26. 07. 2017
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „Chrudim, ČOV - rekonstrukce teplovodního potrubí“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí teplovodního potrubí na čistírně odpadních vod v Chrudimi. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout