Datum zveřejnění23. 10. 2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do01. 11. 2018
Příjem nabídek do07. 11. 2018
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Čerpání pitné vody z VDJ Ronov n. D. na Žlebské Chvalovice“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou související dodávky a služby spojené s montážÍ nového nerezového vertikálního čerpadla včetně úpravy sacího, výtlačného a nátokového potrubí. Nedílnou součástí díla je připojení nového čerpadla na zdroj elektrické energie a jeho napojení na stávající telemetrické zařízení provozovatele objektu. Součástí dodávky budou i stavební práce, které jsou popsány v technické zprávě.

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout