Datum zveřejnění23. 05. 2018
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do08. 06. 2018
Příjem nabídek do08. 06. 2018
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ATS Stromovka - technologie“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí technologického zařízení na automatické tlakové stanici Stromovka. Výkaz výměr neobsahuje u některých položek motáž jednotlivých položek, proto cena dodávky musí být včetně montáže. Celková cena pak musí obsahovat případné stavební práce. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

Soubory k veřejné zakázce

Krycí list nabídkyStáhnout
Prohlášení o poddodavatelíchStáhnout
Výzva k podání nabídkyStáhnout
Výkaz výměrStáhnout
PDStáhnout
Vzor SODStáhnout