Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.1997) 3.780
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 3.170
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 8.803 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 553 ks
Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod (r.1999) 139.150 m³

Popis kanalizační sítě

Na pravobřežní části Slatiňan je zřízena systematická jednotná kanalizační síť ve správě VAK Chrudim a.s. a města Slatiňany s kmenovou stokou „A“, procházející částí Škrovádské ulice (133 m), třídou TGM a Tovární ulicí a připojenou do stoky „P“. Ta následně převádí odpadní vody z celé pravobřežní části Slatiňan přes kanalizační systém Chrudim na ČOV Chrudim. Stoka „A“ podchycuje stoky z ulic Příčné, 5. května, Jungmannovy, Ke stadionu, Školské, Raisovy, Neumannovy, Šmeralovy, Spojovací, Palackého, Nádražní, Klášterní, B. Němcové, Vítězství, Čechovy, Schmoranzovy a Dělnické.

Dalšími významnými pravobřežními stokami jsou stoka „B“, odbočující ze stoky „A“ a procházející třídou Vítězství, ulicí Švermovou a Nádražní a podchycující stoky z ulic Wolkerova a Tyršova a stoka „C“, procházející ulicí Palackého. Ta odvádí odpadní vody ze sídliště rodinných a bytových domů ulic Tyršova, Družstevní a Havlíčkova. Do stoky „B“ je zároveň napojena i jednotná kanalizace z obce Orel – stoka „E“.

Kmenovou stoku levobřežní části Slatiňan tvoří stoka „D 1“ v třídě TGM (podél městského úřadu). Do této kanalizace jsou napojeny stoky ve vlastnictví MěÚ z ulic Jiráskova a Vrchlického („D“) a celý tento levobřežní systém je vyústěn do řeky Chrudimky.