Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.1996) 1.745
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a. s. 1.340
Délka kanalizační sítě celkem 8.512 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 380 ks

Popis kanalizační sítě

Obec Seč má vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť, což znamená, že odpadní i dešťové vody jsou odváděny společně. V případě větších srážek je nadlimitní množství dešťové vody odlehčováno do přilehlých vodotečí.

Pouze na severozápadním okraji obce je kanalizace oddílná. Dále je oddílná kanalizace v rekreační oblasti – část zvaná „Kamenná obec“, kde od objektu Plynostavu jsou odpadní vody přečerpávány výtlačným potrubím do přivaděče na ČOV. Obdobně jsou přečerpávány odpadní vody z kempu OÚ Seč.