Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.2000) 430
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a. s. 390
Délka kanalizační sítě celkem 3.903 m
Z toho ve správě VAK Chrudim a. s. 3.252 m
Ve správě cizích správců resp. investorů 651 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 125 ks

Popis kanalizační sítě

Obec Rabštejnská Lhota má vybudovanou oddílnou kanalizační síť, převážně zbudovanou a uvedenou do trvalého provozu v roce 1982. Splašková větev veřejné kanalizace je ukončena mechanicko-biologickou čístírnou odpadních vod.

Páteř systému je tvořena kmenovým sběračem „A0“. Tento je proveden z kameninových trub hrdlových o profilu 300 mm. Trasa sběrače „A0“ je vedena od čistírny ke středu obce a dále podél místního koupaliště až k poslední příčné pravostranné ulici. Po projítí touto ulicí a podejítí státní silnice Chrudim – Seč je sběrač veden při levé straně komunikace až po poslední levostrannou ulici pod lesem.

Po trase páteřního řadu „A0“ jsou postupně připojeny vedlejší kanalizační řady „A1“ – „A8“. Řady „A1“ a „A11“ přivádějí odpadní vody z přední části Rabštejnské Lhoty ve směru od Chrudimi včetně nové levostranné zástavby u lesa. Řady „A2“ resp. „A21“ a „A22“ a řadem „A4“ jsou sváděny odpadní vody z okolí základní školy, hospody a prodejny smíšeného zboží. Řad „A3“ se svými podružnými řady „A31“, „A31a“ a „A32“ připojuje stávající zástavbu ve směru výjezdu na Čejkovice a novou rozvíjející se zástavbu ve směru výjezdu místní komunikací zadem na Sobětuchy. Řadem „A5“ je odkanalizována příčná ulice naproti rybníku Rohlík. Řad „A6“ je veden zadem podél pravostranné zástavby hlavní silnice ve směru na Seč. Řad „A7“ byl proveden již v 90-tých letech a je směřován vlevo podél vedlejší ulice pro novou zástavbu nad rybníkem Rohlík. Konečně řad „A8“ odvádí odpadní vody z předposlední příčné ulice zástavby pod lesem.