Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.1991) 1.549
Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod (r.1994) 374.000 m³
Kapacitní roční výkon ČOV 224.000 m³
Kapacitní hodinový výkon ČOV 62,2 m³
Návrhový populační ekvivalent ČOV (54 g BSK5/os.den) 2.500 E.O.

Popis kanalizační sítě

Obec Prachovice má vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť, což znamená, že odpadní i dešťové vody jsou odváděny společně. V případě větších srážek je nadlimitní množství dešťové vody odlehčováno do přilehlých vodotečí. Zásadním problémem je značné množství balastních vod přitékajících z areálu cementárny.