Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.2000) 767
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 580
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 6.220 m
Z toho ve správě VAK Chrudim a.s. 6.220 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 160 ks

Popis kanalizační sítě

Obec Markovice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť, zakončenou čerpací stanicí odpadních vod v lokalitě pod státní silnicí I/17 Chrudim – Heřmanův Městec. Z čerpací stanice je odpadní voda převáděna částečně výtlačným a částečně gravitačním potrubím označeném v kanalizačním řádu jako „M – výtlak“ do kanalizačního systému Chrudim, a to do ulice Gorkého. Páteř soustavného kanalizačního systému je tvořena kmenovým sběračem „MA“.

Začíná od čerpací stanice odpadních vod, přechází silnici I/17 a vede chodníkem po levé straně ve směru na Chrudim až na úroveň nové zástavby před Markovicemi. Zde přechází na pravou silnice I/17 a vede chodníkem až na konec stávající zástavby v Markovicích kde je ukončena šachtou za RD čp. 537.