Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.1997) 1.665
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 1.590
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 8.175 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 455 ks

Popis kanalizační sítě

Kanalizační síť města Luže je jednotného systému, tzn. společná pro odpadní vody splaškové i dešťové. Hlavní část této kanalizační sítě byla vybudována v roce 1994 dle projektu zpracovaného Hydroprojektem České Budějovice a podchytila dříve budované samostatné větve projektově zpracované Hydroprojektem Brno. V současné době je dokončeno, s vyjímkou ojedinělých lokalit, odkanalizování celé Luže. V r. 2000 byla kanalizace prodloužena do Košumberka.

Veřejná kanalizace v Luži je rozdělena na část levobřežní a pravobřežní:

  • Pravobřežní část se skládá ze sběračů : A se stokou AI, B se stokami BI, BII, C se stokami CI – podružné větve CIa – Cie, CII s CIIa, CIII. Stoka B přechází do kanalizace od Hamzovy léčebny a odvádí odpadní vody z celého areálu léčebny, z ulic K léčebně, části Dukelské a následně ul. Komenského a Poděbradovou a podchycuje kanalizaci od bytovek ZD a ulice Svatopluka Špačka. Stoka A podchycuje odpadní vody z ulic Na nábřeží, Jeronýmovy a části Dolské a počítá se s ní pro připojení obce Zdislav. Stoka C odvádí odpadní vody z malé části ulic Husovy, Krupák, náměstí, části Dolské, Hamzovy, Na výsluní a dále pak z horní části Luže – ulic Za pilou, ul. Družstevní s dešťovým odlehčovačem HDL, Dukelskou, Žižkovou, část obce Košumberk a bytovou zástavbu za léčebnou a zástavbu za nákupním střediskem.

Levobřežní částí Luže prochází stoka D odvádějící odpadní vody z Husovy ulice.