Za společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (dále jen „VAK Chrudim“) a společnost Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (dále jen „VS Chrudim“) se tímto společně důrazně ohrazujeme proti opakovaným lživým útokům redaktora internetového periodika novinychrudim.cz pana Zahrádky, který v rozporu se skutečností naznačuje existenci jakýchsi zákulisních dohod o cenách vodného a stočného na Chrudimsku.

Opakované úvahy pana Zahrádky podsouvají veřejnosti představy o „zákulisních praktikách “ či o „ovlivňování starostů v rakouském zájmu“, nebo dokonce o porušování zákona. Takové závěry by byly absurdní a nezakládají se na pravdě.

K odstoupení pana doktora Jeníka z funkce v představenstvu (v té době starosty Slatiňan a předsedy představenstva VAK Chrudim) došlo několik měsíců před úpravou ceny vyvolanou výhradně zvýšením cen energií, a to ze zcela jiných důvodů. Společnost VS Chrudim neovlivňuje a ani nemůže ovlivňovat vnitřní procesy společnosti VAK Chrudim, toto právo náleží pouze akcionářům, statutárním orgánům a managementu této společnosti.

Volba a odstoupení členů představenstva společnosti VAK Chrudim nikdy nebyla, není a nemůže být ovlivňována kýmkoliv ze zaměstnanců společnosti VS Chrudim nebo Energie AG Bohemia.

Panu Zahrádkovi nikdo nebrání, aby se účastnil tiskových konferencí a akcí pro veřejnost a média spojených se stavebními akcemi či významnými dny. Neučinil tak za posledních více než deset let ani jednou.

Vůči zcela nepravdivým a neodůvodněným nařčením z údajného zákulisního jednání a dalším nepravdivým tvrzením se naše společnosti zásadně ohrazují a zvažují právní kroky.

 

V Chrudimi 28.12.2022

představenstvo VAK Chrudim

představenstvo VS Chrudim