3. 1. 2022

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále Pardubického magistrátu předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK Chrudim podepsána třístranná smlouva, která mimo zajistí dodávku kvalitní pitné vody z oblasti Chrudimska pro Pardubice a okolí, do roku 2030. Předseda představenstva VAK Pardubice Ing. Martin Charvát ke smlouvě uvádí: „Dnes podepsaná smlouva obsahuje mimo jiné podmínky, za jakých bude až do roku 2030 předávána pitná voda z oblasti Chrudimska naši společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. Pro nás je toto důležité z důvodů předvídatelnosti vývoje ceny.“ Ing. Roman Pešek, předseda představenstva Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. k tomu poznamenává: „Jsem přesvědčen, že tato smlouva je vyváženým dokumentem, který je pro všechny strany přijatelný. O obsahu dokumentu smluvní strany vyjednávaly téměř jeden a půl roku s tím, že každá se snažila vyhovět požadavkům cenové regulace, zákonným ustanovením i vlastním provozním potřebám.“ Součástí smluvního ujednání je Dohoda o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů. „Pro společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. má nově podepsaná třístranná smlouva význam i z pohledu plánování investic do rekonstrukce části přivaděče Vodárenské Soustavy Východní Čechy v majetku naší společnosti, protože právě jejím prostřednictvím jsou dodávky pitné vody na Pardubicko realizovány. Zahájení této rekonstrukce je plánováno od jara příštího roku 2022“, dodává MVDr. Ivan Jeník, předseda představenstva.